Gost portala

Portal vrlo konkretno neguje duh slobodne razmene ideja i mišljenja. 'Gost portala' je samo jedan od mnogobrojnih načina da se to i postigne. (foto: Gerd Altmann)

Gaženje prepreka, spoticanje, ponovno gaženje, novo i teže spoticanje. I guranje. Tako su me jako gurali da su ih ruke bolele godinama. Te ruke na svojim leđima osećam i danas.

Šta imaš u džepu?

Poslednji Hadži Jović bio je negovan muškarac u svojim pedesetim godinama i život bez trzavica oduzeo mu ih je bar deset. Bio je beogradski aristokrata iz jedne od retkih porodica koje su na vreme prepoznale pobednike i svrstale se na njihovu stranu.

Što se topilo, topilo se

Odaju se male tajne velikih majstora, razmenjuju iskustva, saveti, ali sve se na kraju dana završi sa lepim druženjem i obećanjem da će se videti i sledeće godine.

3 minuta sa Aleksandrom Vučićem

U prijateljstvu od druge osobe primamo toplinu, sa njom možemo da delimo sve, osim seksa, a ne moramo da se odreknemo svojih postojećih i mogućih životnih puteva.

Dejan Dizdar

Dejan Dizdar

Vreme

Da li smo zagledani u prošlost, sadašnjost ili budućnost? Ili imamo uravnoteženu vremensku perspektivu? Da li verujemo da napredujemo, stagniramo ili nazadujemo? Možda verujemo da je naše zlatno doba odavno prošlo? Da li smatramo da je vreme ograničen ili neograničen resurs? Da li je vreme novac?

Apsurdi

Možda mi jesmo takvi, no takve su nas načinili, životom koji nije život.

Bаbе iz ulаzа – sаžеtа tipоlоgiја

"I sаd bаbа-sеktа vоli dа је smаtrајu zа stručnjаkа u оblаsti pаrаlеlnih аltеrnаtivnih crkvеnih fоrmаciја. Lаzаnski zа subоtаrе. Psuје jеhоvinе svеdоkе u ustаncа sеktаškа, krsti sе i zatvara im vrаtа isprеd nоsа. Ubеđеnа је dа је vеć tоm аkciјоm оdbrаnilа prаvоslаvlје i dа idе dirеktnо u rај."

Pages