Igor Čobanović

Rođen je u Sremskoj Mitrovici 19.06.1978. godine. Pisanjem počeo da se bavi, jer nikad nije znao gde će sa viškom reči, pa je rešio da ih beleži na papir. Aforizmi koje piše objavljivani su u knjigama sa više autora i u dnevnim i nedeljnim novinama, kao i na raznim portalima. Autor je knjige kratkih priča i aforizama pod nazivom “Aforizmi i druga nerazmišljanja”.

Oni nisu svesni činjenice da sa ljudima iz mračne prošlosti, nema svetle budućnosti.

Dolaskom na ovaj svet, svi dobijemo priliku da budemo jedinstveni.

Ta ljubav je nemoguće učinila mogućim.

Nasledili smo Jugoslaviju i razbucali smo je.

Mi smo najpametniji, najbolji, najpravedniji! Naša vera je jedina prava i čista! Ali, eto, svet nas mrzi!

...proći će čini mi se i život, a ti ćeš i dalje trajati.

Pojaviće se neke nove generacije kojima će prioritet biti život.

Koliko je zapravo snage u tom krhkom biću?

...odakle u njemu toliko mržnje?

Srbe i Hrvate ne treba niko da miri...

Pages