Olja Novaković

Paganka---Pitam ponekad pritajenu paganku pravoslavljem potisnutu - patnjom pobjedi prvorođeni, pa prenese plamen potomcima? Prekorim pogledom predrasude previše prkose praznim ponorima pravi put pokazuje promišljenost, putem promisli putujemo pravovjerni. Pri prsi pravednika pečat prislile prisloniše, previše pritiska ponekome, ponekome premalo. Promišljam: potrebom pravoslavlja, požudom paganstva, pravom potomka, požrtvovanošću predaka. Putem pođi prvorođenog, potamni pozlatu, polomi porcelan, preplavi pomorije, pronađi polove, preživi potope... poslije potrage, prosvijetli pomrčinu poljuljane podsvjesti, pa ponovo...  

Jednog dana vrijeme je da se polica obriše i pehar na koji je već pala patina starosti zamjeni za novi. Sjajniji.

Rukom mu je pokazala na mjesto na kom je željena da se zaustavi. Nikada nije bila stroga, ali je njen autoritet bio neprikosnoven do samih oboda njihove šume.

"Da li bi se ti udala za mene, formalno i mogla da podneseš da ja u tom braku uđem u tranziciju pola u kom bih išao na hormonske terapije i potrebne operacije da postanem žena? "

Pročitah negdje da većina o onome čime se bavi razmišlja samo dok je na radnom mjestu, pisac nosi svoj posao cijeli dan u glavi, a nerijetko i u rukama.

Hvala Xe. Hvala što postojiš.

Dažd je sa sebe spustio koprenu magle i već u sledećem trenutku Vučina je bio u svom obličju, a gospodar daleko na suprotnoj strani šume, na svom tronu.

Božica brine o njemu, štiti ga, ali to malo ruho će objediniti u sebi moći koje će mu podariti snagu za buduće bojeve.

Žurio je, trčao je stazom koju su samo šumske zvjeri mogle pratiti. Vijest o magičnom klupku brzo se raširila šumom. Vile su ga željele utkati u svoja okrilja, Rusalke uvesti u svoje mreže. Lov je počeo.

Vrlo često kupim sebi jedan gerber ili jednu ružu, isti oni gledaju kako ga ponosno nosim i ponašajući se kao da mi ga je neko drugi kupio, gurkaju se između sebe I pokazuju: “Vidi je kako se šešuri.” Selo.

Pages