Osvald Tomović

Ali, vratimo se na prirodne pojave u ljudskom obliku koje ne brukaju naziv „inteligencija“ i osmotrimo ih malo bliže.

Rulja je odsustvo volje za organizovanošću, za stvarnim redom i poretkom.

Prva knjiga Nataše Đurović, kolumniste, esejiste, pravnika, pod nazivom "Dnevnik dokone domaćice".

Šta bi ti silni ismevači radili u uslovima rata? Da li bi sedeli u svojim stanovima i kuckali po društvenim mrežama? Internacionalizam u svakom smislu se podmazuje ismevanjem, a šta bi radili da im je ranjenik na rukama?

Šupak civilizacije (strofa iz pesme „Himna generacije“ - Dubioza Kolektiv) je ovde – na Balkanu.

Dizajn Đura Greenfish / Osvald Tomović - redizajn Livia Jovanović

Ovde uzmite vazduh i razmislite na trenutak šta je „skrolovanje“. Da li je to savremenost?

Savršeno je nebitno da li je neko u ovoj stranci ili onoj, da li je neko u ovom ili onom sindikatu, ili u kojoj je crkvi, jer svi zajedno su ubice. Svesno su uništili sve da bi okupator mogao tobože legalno da kupi sve što mu treba.

Salonci ne mare za narod, niti za državu, niti za život uopšte, već za titule i funkcije, za fotelje i seminare, putovanja o tuđem trošku i tako dalje. Oni su birokrate u najgorem smislu, gori od onih Kafkinih likova iz „Tvrđave“...

Isečak iz knjige u nastajanju.

Nastaje opšte rasulo koje će se sigurno pretvoriti u nove ratove. Za te ratove će naravno da se nabavlja oružje od istih onih birokrata u zemljama “velikih sila” koji su i u ovim prošlim ratovima opskrbljivali sve zaraćene strane, a između sebe glumili borbu za dominaciju nad svetom.

Pages