Osvald Tomović

Ko je stvorio podlogu za stanje koje nas je snašlo? Ko je uništio nekoliko država zaredom na istom prostoru da bi u sve manje i manje državne jedinice zapošljavao sve svoje rođake i ostala goveda? Ko je uništio kulturu? Ko je uništio privredu? Ko je uništio zdravstvo? Ko je uništio obrazovanje?

Nekad i sad

Ne idu tama i svetlo jedno kroz drugo, pa bilo sa koje strane da dolaze. Potiru se i gase se međusobno i onda nema ničeg ni tamo ni vamo, ni nigde.

Ako je rat politika koja se sprovodi oružjem, onda je politika rat koji se sprovodi bez oružja.

Bili smo ljudi u narodu, bili smo jedan narod u državi sa mnogo naroda i bili smo deo države koja je imala pasoš sa kojim je bez vize moglo da se putuje u skoro sve zemlje sveta.

Balansiramo između boja, između senki i svetlosti, između podzemlja i nadzemlja, pravimo sve i svašta…

Knjiga u nastajanju.

Knjiga u nastajanju.

Nama je dobro, opasno dobro, do te mere da je prosto neprijatno. Mi smo najbolji, jer mi svoje žvalave i slinave i mutave i ostale potpuno unakažene čuvamo.

I tako ja pišem. Isprazne misli, nevešto povezane, jedva razgovetnije od pijanačkog trabunjanja, to je moje pisanje. A da ne zaboravim i ključnu reč: proseravanje.

Pages