Foto: 
Procsilas Moscas

Higijena informacija

Kada pretražujemo značenje reči Internet, prva definicija koja zvanično izlazi je: "Razdvajanjem ove reči na Inter (engl.) – među i Net (engl.) – mreža, samo nam se kaže da je to neko dešavanje u mreži, tačnije to je povezanost mnogobrojnih korisnika širom sveta u cilju informisanja kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu. Internet predstavlja globalni informacioni sistem, logički povezan jedinstvenim sistemom adresiranja putem internet protokola (tkz.TCP/IP), ili drugih protokola kompatibilnih sa internet protokolom, koji..."- bla, bla, bla... Ali zdravorazumski čovek zna da je to jedna velika deponija informacija, čiji smrad i trulež zahvata naše umove onda kada sve što nam se servira uzimamo za pouzdano i istinito, a naše prirodne opažajne, intelektualne i kognitivne moći uzimamo zdravo za gotovo. Jer taj sistem je i napravljen da vara moždane funkcije koje smo razvijali od pračoveka do danas. Onih koji svoj um ne shvataju olako veoma je malo na ovom svetu, a sistem postaje sve složeniji tako da nam preti da uđemo u eru u kojoj neće više postojati nijedan jedini čovek koji će moći da zajebe sistem. Oni koji će ga shvatiti i misliti svojom glavom neće moći da učine ništa povodom toga. Neće više niko moći idejom da povlači mase, a da mu po difoltu ne budu dodeljeni epiteti fašista, desničar, patrijarhalan i sl. Kao da je to nužno nešto loše, ali mahom svi ti etiketirani i nemaju mnogo veze sa pomenutim pojmovima, osim što su to najčešće korišćeni epiteti za eliminaciju zdravorazumskog mišljenja, koje čini se predstavlja neprijatelja broj jedan u svetu zatupljenih masa i nekoliko desetina moćnika (ekonomskih ili politickih, svejedno je) koji kidaju ovaj svet. Pokazatelj toga da ovaj svet ne napreduje, već svako grabi parče i kida civilizaciju pred našim očima, odnosno život nam prolazi u tom procesu, a da toga nismo ni svesni, upravo je Internet. To se ne vidi na prvoj ili prvih nekoliko stranica na internetu, već se drugačije infromacije i mišljenja nalaze tek počevši od pete, desete, dvadesete stranice.

Najveća prljavština koja nas truje je tzv. sloboda u svemu i svačemu, naročito na internetu. Kažu, internet je slobodna zona gde možemo pristupiti svakoj informaciji kojoj želimo. Kao dokaz svoje "velikodušnosti" ponuđeno nam je za skoro svaku reč više stotina i hiljada stranica na pretraživaču. Međutim, ako razmislite o tome koliko je svet ubrzan, i koliko mislimo da nam je svega dovoljno, pa čak i da smo prezasićeni informacijama, nikome neće pasti na pamet da pogleda dalje od prve strane pretraživača. Tehnokratska era nas je navikla da sve dobijamo brzo, ulenjila nas je i zatupila, zasitila inromacijama do tačke pucanja i gubitka moći mišljenja svojom glavom, tako da više nemamo želju da saznajemo ono što mi želimo, već ono što nam oni serviraju. Davati ulenjenom umu koji ne može da čita dalje od prve strane samo ono što ti želiš i sprečavanje na psihološkoj bazi proces daljih opažanja, zapravo, nije sloboda, već ropstvo. Slobodan um stalno izbacuje smeće, opaža, istražuje i ne uzima sebe zdravo za gotovo. On razmišlja kritički, zdravorazumski, a u informatičkoj eri on sprovodi higijenu informacija, kako bi uvek bio inspirisan i voljan da stvara. Zdravorazumski čovek ne dozvoljava sebi da se zatupi i svaki njegov dan je borba za opstanak uma. Čitajući istoriju shvatamo da se umno sposobno čovečanstvo uvek borilo da izađe iz mraka, međutim mrak bi se uvek vraćao lukaviji i jači. Borili smo se s njim milenijumima više puta, a sada se borimo s njim onda kada je najjači i u punoj snazi. Internet je njegov adut. To je do sada najveća Platonova pećina u koju su nas zarobili tako da više nemamo predstavu kako izgleda svetlo, gde su hodnici, izlaz i spoljna sredina. 

Radmila Stolić

Komentari

Komentari