Film

Srpsko društvo, raspeto poslednjih godina na krst tranzicionih procesa, gotovo da i nema film koji bi izrazio buru nezadovoljstva prema aktuelnom društvenom poretku i problemima koji ga izjedaju.

U sociološkom smislu, rulja je grupa ljudi koji dele identičan stav prema nekom problemu, ali i sa veoma bitnim obeležjem, da u takvoj skupini jedne osobe utiču na druge u ponašanju i ophođenju.

U Turneji, sa istorijsko-kritičke distance, buknuo je na površini jedan deo tog kruga beogradske škole filma koji nosi u sebi autodestruktivno posmatranje ratnih dešavanja u bivšim jugoslovenskim republikama.

Ono što je Živka Nikolića kao umetnika impresioniralo i davalo mu inspiraciju, jeste bavljenje intimnim delom bića, nečim što se krije duboko u duši pojedinca. Oblast psihološkog tumačenja dramskih likova bila je njegova sekundarna ravan, ali neizostavna prilikom tumačenja ovog reditelja.

Novi film producijske kuće Samit. Tako sam mnogo očekivala, a dobila tako malo.

(Kusturica i crni talas)

Preporučio bih, da se ovaj film gleda u društvu i nakon odgledanog filma pripremite se za komunikaciju, koja može trajati i duže nego što planirate. Zar nije baš u tome čar filmova?

Pages