Gost portala

Portal vrlo konkretno neguje duh slobodne razmene ideja i mišljenja. 'Gost portala' je samo jedan od mnogobrojnih načina da se to i postigne. (foto: Gerd Altmann)

Živimo u obespravljenom sistemu gde su svakakva ,,čuda“ moguća, pa i tiho, odobreno, moderno mučenje zaposlenih. I sama sam bila svedok i žrtva nepojmljivog pakla za svaki normalan um. Rešila sam da makar delom zadovoljim ,,pravdu“ i ispričam svoje iskustvo.

Moramo biti svesni da je pojam Imperije barem ambivalentan. Imperija je ono što Špengler naziva civilizacija – zrela, najrazvijena, takođe i terminalna faza kulture. Kao takva, ona je podložna dekadenciji.

Tamara Savić

Živimo u obespravljenom sistemu gde su svakakva ,,čuda“ moguća, pa i tiho, odobreno, moderno mučenje zaposlenih. I sama sam bila svedok i žrtva nepojmljivog pakla za svaki normalan um. Rešila sam da makar delom zadovoljim ,,pravdu“ i ispričam svoje iskustvo.

Sve što se dešava u tvom životu sam iniciraš, da ne bi video koliko si sam, da slučajno ne bi sebi dopustio spoznaju stravične samoće.

Ali, nećemo ovde ni o tim ratovima, nego o propagandnom uticaju domaćih „levičara“, tako sličnih onoj američkoj „antifi“.

Ne planiraj sa mnom kraj života, ja kraj života planiram dočekati sa nakrivljenim šeširom i kišobranom, šetkajući parkom pored svojih neuzvraćenih, propalih, zaboravljenih ljubavi.

Nisam nigde pošla. Tek videh sebe nagu na njegovim rukama. Tek čuh da raskoš njemu pripada. Tek čuh sebe kako plačem. Pretvorih se u pticu što na snegu drhti i moli za toplinu njegova dlana. Hoće li mi pticu spasiti?

Pages