Kultura i umetnost

Da ti pričam šta ima novo? Prekjuče je umrla komšinica Cveta, ali to verovatno već znaš.

...a moje oči nisu tople, već zvijer počiva u njima.

Tajna svake lepote se krije u detaljima.

Posmatrao je, uplašen, krajičkom oka, plašeći se sopstvene senke. Ne, nije smeo ući, samo je čuo da u njoj...

Sve su ne bile tu i sve su želele da budu ulovljene...bilo je takvo doba godine, bilo je takovo vreme, plena u izobilju, malo vukova.

Poseban akcenat ekolozi su stavili na uticaj plastičnih kesa u prirodi na životinje.

Sestra je izrekla naglas moju misao dok smo u neverici stajale na gomili zemlje i kamenja sa koje je pucao pogled na savršenu strahotu prirodnog gneva...

Odlomak iz knjige u nastajanju: “Čudovišta su pobegla iz bajki”

Ova pRička je inspirisana nekim mojim herojima nekada i sada...i herojem nikada, a ni sada!

Njen mali veliki čovek.

Pages