Kultura i umetnost

“Slušaj ti, mala, nemoj da se svađamo ti i ja!”

Pomislio je da možda sreća i stanuje tu, da je samo nije prepoznao ili...

Imaš li još koji komad drveta od tog jasena, da ti je u radionici? Ako imaš, idi i od tog drveta načini violinu.

Zamahnuo je snažno motkom iznad glave i udario jagnje koje se srušilo na zemlju.

A dan pre toga sam zastao da pogledam ljude...

Ne bi hteo da te delim s drugima, a za sebe ne mogu da te imam.

Pričali su o svemu. On o svemu što je on znao, ona o svemu što će tek saznati.

Kako god pokušam da progovorim niz usne mi izvor otiče, a virovi u glavi kovitlaju još brže.

Dani su tekli ritmom ulaska i izlaska. Sa suncem, sa mesecom, samo u ritmu ljubavi, samo u tempu udaha usta na usta, dugo, kratko, dugo, dugo, kratko...

Presečena mačem, volja pala je na kolena i odvukla se u sopstveni kavez.

Pages