Foto: 
Emmanuel25

Samo ćuti

Dopusti mi da ti grejem lice i tvoje čelo, moja saputnice. Da šake svoje na vrat ti spustim, dozvoli mi da budem tu i kada noć se spusti. Poput duha pusti me u tvoje snove, da grlim te i čuvam dok koračaš kroz tunele nove. I kroz njih ću te voditi kako želiš, pustiti te svaki trenutak da sa mnom podeliš. One manje lepe zajedno ćemo proći, imaš cilj!? Ja ću ti pomoći! Zagrljaj će te moj nositi do najvećih visina, dok letimo zajedno preko brda i planina. Samo ćuti i nikome ne reci, želim da se posvetim samo tebi i našoj deci. Hoću skupa sve da vas čuvam i mazim, želim ljubavi svaki problem tvoj da prelazim. Samo ćuti i nikome ne reci, naši su snovi i maštajmo ih zagrljeni dok hodamo po reci.

Predrag Balanesković

Komentari

Komentari