Ivan Novčić

Rođen 27.07.1972. godine u Kraljevu. Piše poeziju, prozu, eseje i filmsku kritiku. Po struci inženjer poljoprivrede i profesor srpskog jezika i književnosti. Objavio dve zbirke pesama: Amputacija duše (2003) i Šifarnik stradanja (2008). Objavljena studija Emir Kusturica: Poetika poricanja smrti, zbirka priča Rupa od hrastove kore i knjiga poezije Suvišan čovek. Oženjen Marijom koja mu je dodelila najveću životnu nagradu ćerku Anđelu i sina Lazara.

− Sunce ti jebem, još mu samo štafetu nisu nosili.
− Još i to da vidimo, pa da umremo.

Suvišnost oca u epohi koja ne prepoznaje ljudskostniti sadrži kodekse časti, u vremenu koje se gnuša altruističkog pristupa životu, postala je neminovna i neizostavna.

Zapadna civilizacija zasniva se na konceptu jačeg. Oni postavljaju pitanja, pravila i uslove. Tu nema dileme. Propaganda je samo dodatno sredstvo koje umiruje socijalni, i bilo kakav drugi društveni bunt.

U sociološkom smislu, rulja je grupa ljudi koji dele identičan stav prema nekom problemu, ali i sa veoma bitnim obeležjem, da u takvoj skupini jedne osobe utiču na druge u ponašanju i ophođenju.

Priča za priču

Ali pitanje slobode nije više samo sloboda kretanja, sloboda mišljenja, sloboda izbora. Nešto uzvišeno kruži iznad magle i memle kojom smo prekriveni. Sloboda je spokojstvo uma.

Hrana je Božji dar, ali ovo nije hrana. Zašto nas ovako muče? Zašto nas lepo ne poubijaju kao pse, nego nas tiho dave u ovom đubretu?

A ruku na srce, ja bih volio da naroda i nema!
Replika iz filma U ime naroda

Sirotinjski sobičak, skoro da miriše na neku čamotinju; piksla puna otpalog rezanog duvana i dve šolјe kafe. Oseća se neka samoća u prostoriji koja nije okrečena odavno. Paučina u jednom uglu, ispletena na neki čudan način. Neprijatan miris oseća se sa poda, kao da ženska noga nije kročila godinama, pa je higijena zapuštena u onoj meri u kojoj bi mogla najviše da zasmeta u rođenim čistuncima. Prašnjavi televizor i na njemu progoreli stolnjak. Slika iz studentskih dana na njemu. Sobu krase police prepune knjiga, razvrstane prema oblasti kojom su se bavile.

U Turneji, sa istorijsko-kritičke distance, buknuo je na površini jedan deo tog kruga beogradske škole filma koji nosi u sebi autodestruktivno posmatranje ratnih dešavanja u bivšim jugoslovenskim republikama.

Pages