Kultura

Kultura

Čuvena Šredingerova mačka je istovremeno živa i mrtva, dok se merenjem ne utvrdi šta je od ta dva.

Intervju sa Jelenom Aleksić, pesnikinjom iz Beograda

Novovekovni kraljevi Srbije, Aleksandar Obrenović i Petar I Karađorđević, nakon krunisanja su miropomazani u Žiči, što se smatra nadovezivanjem na tradiciju Nemanjića.

Kriminalac Amerikanac nije nužno povezan sa svojim identitetom. Stereotip negativac-neamerikanac uvek je oznaka svog identiteta i neretko države koja je negde na Istoku.

Mnogi futuristi i dadaisti su čeznuli za vulgarizacijom i obesmišljavanjem osećanja kao što je ovo koje je pomenuto u pesmi.

Naša želja postaje smart i prepoznaje nas pre nego što je mi poželimo.

Šta se nalazi u tom prepoznavanju?

„Knjiga nije uvek bila zanimljiva svakome, budimo realni, čak ni u vreme kad smo mi bili tinejdžeri, a da smo kojim slučajem imali sve ovo što imamo danas, kakvi bismo bili? Da li bismo izabrali knjigu ili kompjuter?“

Pisac je zamišljen, odsutan, zamagljen, bled i beo kao so.

Čitanje vidim kao ponovno ispisivanje znakova koje je neko već ispisao, a i neko pre njega. Gotovo kao da svi pišemo jednu veliku, zajedničku knjigu.

Pages