Kultura

Kultura

Italijan Sergio Canavero je taj hrabri tvorac potencijalnog realnog Frankenštajna, koji zapravo i nema šta da izgubi, osim već osuđen na kratkotrajnost - težak život

Čitati kako je napisano, nije toliko teško kada uz takve ljude i njihovu podršku koračate ka budućnosti.

Ljiljana Krtinić

Nisu čoveka kaznili osudom na smrt, kaznili su ga bolom.

Ne vredi plakati, kaže jedna pesma, ali plači ako moraš, biće ti lakše, kažem ja.

Na portalima, a posebno onim novinarskog ili kulturnog sadržaja, ponajviše se pazi da određeni tekst ne ode u objavu nesređen, neuređen, nelektorisan i nerevidiran.

Umiranje je zajebana igra i može iscrpiti i samu smrt, a da njen vlasnik nikada nije ni slutio da je igrač.

Percepcija je čudo. Sve je stvar percepcije.

Suvišnost oca u epohi koja ne prepoznaje ljudskostniti sadrži kodekse časti, u vremenu koje se gnuša altruističkog pristupa životu, postala je neminovna i neizostavna.

Godišnji običaji za većinu nas predstavljaju cikličnu obnovu vere da je boljitak moguć, da je mala, skromna sreća, možda, dostižna. Ne uspevajući uvek da artikulišu ovu nadu, jadnu, sakatu, očajnu, ljudi pribegavaju pijanstvu i pucanju.

Pages